wydarzenia
X

Aktualnie brak wydarzeń

Data dodania: 2020-03-20 10:44

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Cieszyn Bobrek powstała na początku roku 2019. Spotkania z dziećmi i młodzieżą odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Drużyna liczy 16 członków.

Naszym celem jest:
🔥poszerzanie wiedzy w zakresie bezpieczeczeństwa przeciwpożarowego
🔥kształcenie umiejętności w zakresie pierwszej pomocy
🔥propagowanie szeroko pojętej aktywności fizycznej
🔥zaznajomienie się z umundurowaniem oraz sprzętem i pojazdami strażackimi
🔥trenowanie musztry
🔥kształtowanie postawy obywatelskiej

Uczestnicy oprócz aktywnego spędzania czasu mają możliwość rowijania i pielęgnowania wartości takich jak:
🚒 niesienie pomocy potrzebującym
🚒poświęcenie dla dobra innych
🚒rozpoznawanie oraz reagowanie na zagrożenia
🚒praca w zespole
🚒sumienność
🚒sprawność fizyczna
... i wiele innych

Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od 7 lat.

Zapraszamy do MDP OSP Cieszyn Bobrek!

 

https://www.facebook.com/MDP-Cieszyn-Bobrek-108731217408764/