wydarzenia
X
Data dodania: 2019-02-11 08:15

W dniu 09.02.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące rok 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście : 

Czesław Dropczyński- Prezes Zarządu Miejskiego  ZOSP RP w Cieszynie
Ryszard Mazur – Prezes Honorowy ZOM ZOSP RP w Cieszynie
Bryg. Damian Legierski- Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie
Aspirant Sztabowy Grzegorz Sroczyk- Komendant Miejski ZOSP RP w Cieszynie
Krzysztof Kasztura - Zastępca  Burmistrza Miasta Cieszyna
Remigiusz Jankowski- Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Jan Stadnicki- Komandor Komandorii Południowej Odznaki św. Floriana Mazovia,
Bohuslav Cerman- Starosta OSH Padrubice
Jan Gartner- Startosta Zboru Dobrovolych Hasici v Bytczy.
Anna Szczęśniak- Prezes firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne

Po podsumowaniu roku 2018 i przedstawieniu planu działania na 2019 rok nastąpiło wyróżnienie Druhen i Druhów, i tak: 

Odznaki za Wysługę Lat otrzymali: 

Dh Henryk Bujok (45 lat);
Dh Rafał Gruszczyk (20 lat);
Dh Sławomir Mięciel (10 lat);
Dh Paweł Przybyło (10 lat);
Dh Łukasz Sembol (10 lat);
Dh Katarzyna Olszar (10 lat).

Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg.  Damian Legierski otrzymał tytuł członka honorowego OSP Cieszyn Bobrek oraz okolicznościową statuetkę . 

Starosta OSH Pardubice natomiast wyróżnił medalami następujące osoby:

"Za kulinarne specjały" - medale złotej warzechy otrzymały: 

Druhna Renata Macura
Druhna Danuta Bielenin 
Druhna Anna Goleniewska

Za całokształt działań medalami pamiątkowymi z okazji 100 lecia powołania Republiki Czechosłowackiej Nagrodzeni zostali:

Druh Jan Gaura
Druh Grzegorz Sroczyk  

Za najaktywniejsze działanie (największą liczbę wyjazdów w 2018 roku) Krzyżem św. Floriana kl. IV  nagrodzony został Druh Karol Baszczyński.